produkty s regulační inform

preparáty P-M

Revitalizace - základ zdraví a dlouhověkosti.
 Existence života závisí na dvou molekulách: na bílkovinách  peptidech, které roznáší informace, a na DNA, která představuje informační matrici.
DNA není aktivní, ale je nosičem informace. Spojení peptidu s určitými úseky DNA (s úseky genu) funguje jako klíč k zámku - je  řídicím signálem pro syntézu specifických bílkovin.
  Peptidy přenášejí biologickou informaci od jedné buňky ke druhé a tato informace určuje správnou funkčnost orgánů.
Když buňka vykonává činnost správně, potom orgán funguje optimálně. Když buňka selhává, selhává funkčnost celého orgánu a jako výsledek vzniká onemocnění.
 Klasická metoda medikamentózní léčby se zakládá na působení na organizmus chemickými léky. Bohužel, léky jsou neorganická (neživá) hmota a organizmus není schopen s jejich pomocí obnovit ani jedinou živou buňku. Nastupuje proces, při kterém organizmus přeměňuje tuto chemickou hmotu ve šťavelovou sůl, která se postupně shromažďuje, ukládá se v organizmu a slouží jako základ pro vznik kamenů, artrózy, artritidy, aterosklerózy a podobně. 
  Zásada působení většiny léků - zablokovat nespecifické bílkoviny, které orgán najednou začal syntetizovat.
  Ale žádný z lékařů nemůže odpovědět na otázku: „Proč tento orgán rozjel syntézu nespecifické bílkoviny?“  Aby orgán zase začal správně plnit své funkce, je nutné, aby se vrátil do svého původního stavu, aby mohl obnovit svou původní funkčnost. Tento proces obnovení není v moci léků. Lék neuzdravuje - lék bojuje jen s následky.
Přitom situace vyžaduje rehabilitaci organizmu, ne boj s příznaky.    
   V tomto zápasu se dá vedle medikamentózní terapie použit i substituční terapie, kdy se do organizmu dodávají „hotové produkty“: vitamíny, hormony, mikroelementy a podobně. Nastupuje proces, kdy systémy, které mají tvořit tyto produkty, přestávají pracovat a organizmus „zapomíná“ na své funkce. Buňky ztrácejí schopnost plnit své úkoly, protože tyto funkce nejsou vyžádané.  
   Opakem je revitalizace, která je procesem přirozeného obnovení orgánů a tkání, likvidace poškozených, obnovy a rekonstrukce ztracených.  
Fyziologická regenerace probíhá na buněčné a tkáňové úrovni. Dle výsledků izotopových výzkumů se v průběhu roku se obnovuje složení atomů lidského těla na 98 %. Buňky žaludeční sliznice se obnovují za 5 dní, tukové za 3 týdny, buňky pleti za 28 dní, buňky kostry za 3 měsíce.
      Vnitřní buněčná forma regenerace je stejná pro všechny orgány a tkáně. Konečným výsledkem rehabilitace je obnovení funkcí.
Význam bioregulačních bílkovin pro regenerační a inovační metodu.
   Pro nastartování procesu regenerace jsou nutné regulační bílkoviny -  organické látky, které upravují stav buněk. Bílkoviny určují buňkám správný postup a v organizmu probíhá proces samouzdravování.  
Efekt obnovy postiženého orgánu nebo tkáně nastupuje díky normalizaci funkcí na buněčné úrovni. Přitom nedochází k chemickému nebo chirurgickému zásahu! Jakmile se bílkoviny dostanou do těla, okamžitě dávají buňce nový život. Dochází k nahrazení starých a nemocných buněk novými, mladými, začíná aktivní proces obnovy. Peptidy jsou schopné prodloužit životaschopnost buněk o 30 - 40%.  
     Ruským vědcem A. V. Nagovicynem byla vyvinuta moderní metoda získávání bioregulačních bílkovin z různých orgánů a tkání zvířat. Pomocí vícestupňového procesu energoinformačního zpracování na unikátním zařízení se podařilo do struktury vody zaznamenat spektrum energoinformační matice bio-regulačních bílkovin různých orgánů a tkání i s jejich přísně specifickými vlastnostmi.
     Mechanizmus kumulace biomolekul v homologických orgánech a tkáních byl objeven ve XX. století.
    Jádro mechanizmu spočívá ve specifickém značení (zvlášť pro každý orgán) proteinů, peptidů a dalších biomolekul v průběhu jejich syntézy. Ještě v době Renesance světoznámý evropský lékař Paracelsus přikládal velký význam metodě léčby "podobného podobným". Jeho slavný aforismus "srdce léčí srdce" nanejvýš názorně a přesně odráží vlastnost organotropismu moderních peptidových prostředků, vyznačujících se přísnou organospecifičností. Jsou to prostředky s adresnou terapií a revitalizací.
  Organospecifičnost peptidů je podmíněna jejich organotropností, tj. spřízněností s homologickými orgány a tkáněmi a s následnou kumulací v nich.  
Mechanizmus organotropnosti těchto peptidů rozluštil biolog Rose Blobel a za tento vynález mu v r. 1999 byla udělena Nobelova cena. Princip realizace tohoto mechanizmu se zakládá na organospecifickém značení proteinů, peptidů a dalších biomolekul v průběhu jejich biosyntézy. Terapeutický princip homologie (podobnosti orgánů a tkání) Paracelsa byl tedy až téměř o 500 let později vědecky zdůvodněn a uplatněn v metodě peptidové terapie.
 Většina regulačních biomolekul nemá druhové specifičnosti, ale vyznačují se  orgánovou a tkáňovou specifičností. Bio molekuly odebrané z tkáně nebo orgánů jednoho zvířete můžou ovlivnit homologické tkáně a orgány jiného zvířete, nebo i člověka. V tomto spočívá podstata organotropismu, který spojuje vše živé. 
  Energoinformační matrice peptidových bio regulátorů disponuje unikátní schopností obnovovat proces syntézy bílkovin, který organizmus ztratil v průběhu nemoci, nebo stárnutí. Proces obnovení je doprovázen zvýšením adaptačního potenciálu a funkční aktivity orgánů a tkání. 
Seznam mechanizmů regulace regenerativních procesů:
- Humorální (vnitřní tkáňové a buněčné regulátory, hormony, neurotransmitery, růstové faktory)
-  Imunologické a informační (informační úloha lymfocytů)
-  Nervové (trofická a jiné funkce centrálního nervového systému)
-  Funkční regenerace ("požadavek jako stimul")
          Při zániku buňky se oddělují induktory regenerace a induktory reparačních procesů, které aktivují proces dělení buňky a "směrují omezené nahrazování " do oblasti buněčné ztráty.
 V procesu regenerace vykonávají roli informačního nosiče lymfocyty. Hlavní úloha lymfocytů v organizmu je regulace buněčného růstu, a to nejen buněk imunitních, ale i všech ostatních typů. Lymfocyty předávají regenerační informaci, která povzbuzuje buňky k regeneraci.
   Obrovskou roli v regulaci buněčné regenerace hrají hormony. Hormony aktivují vnitřní buněčné mechanizmy proliferačních cyklů v buňkách. Hormony indukují regenerační procesy nejen v  homologických žlázách, ale i v jiných orgánech a tkáních, které slouží hormonům jako terč.
  V lidském organizmu existují „věčné nedělitelné tkáně“ (kardiocyty a neurony), které nedisponují buněčnou formou regenerace.
Kardiocyt: elementární (základní) buňka srdeční svaloviny.
Neuron: funkční a anatomická jednotka nervového systému. Člověk má 15 - 25 miliard neuronů.
 
  Preparáty P-M jejich vnitřní bunečnou regeneraci obnoví.
P-M zregeneruje sub-buněčné struktury, v důsledku čehož bude obnovený organizmus schopen kvalitně plnit své funkce v průběhu celého života.
 
Preparáty řady  P-M směrované na vybrané orgány - orgánopreparáty
Vývoj preparátů  P-M se zakládá na fenoménu  homologie, díky kterému není výsledek závislý na způsobu a místu: podobné léčíme podobným.
1. Orgánopreparáty  P-M nevyvíjí stimulující nebo potlačující nátlak  na  homologické orgány - jsou směrované na normalizaci funkcí homologických orgánů  lidského těla, proto se dají používat při  jevech hyper- a hypo- funkcí,  zánětů a degenerace.
2. Orgánopreparáty P-M jsou  nosiče celého  komplexu  regeneračních stimulů - stimulují veškeré  regenerační  formy na buněčné, intracelulární a biochemické úrovni.
3.  Fyziologická regenerační působnost produktů P-M na mezibuněčné úrovni se vztahuje na buňky všech orgánů a tkání, produkty pomáhají aktivovat zablokované rezervní funkce, čímž se obnovují veškeré funkce celého organizmu. To se projevuje například na buňkách srdce po infarktu myokardu, nebo na neuronech po mrtvici.
4. Na fyziologické úrovni orgánoprodukty P-M vyvolávají  velmi kvalitní regeneraci v procesech dělení buněk a jejich diferenciaci. Jako výsledek vznikají zdravé, aktivní buňky, rezistentní k toxinům, metabolitům a jiným škodlivým vlivům. Tyto obnovené buňky kolem sebe formují mikroprostředí, odpovídající zdravé tkáni svého druhu a jsou schopné potlačit existující novotvary a zabránit  melignizace dalších buněk. Orgánopreparáty P-M se používají proti patologiím různého druhů - jsou schopny více než většina jiných produktů efektivně obnovit regenerační potenciál a biochemickou homeostázu tkání a orgánů celého těla. 
5. Když použijete orgánoprodukty P-M spolu s  léky, potom působí i jako vodiče  media, díky kterým se léky efektivněji dostávají do orgánů.
6. Bez ohledu na způsob podání produkty P-M  zvyšují schopnost vstřebávání živin (železo, zinek, selen, vitamíny, minerály, atd.) organizmem a snižují tak jejich deficit, který je zřejmý jak v jeho tekutém prostředí, tak i v tkáních. 
TOPlist